به سایت مگاترنس خوش آمدید.

تامین مواد اولیه نساجی

تصویر 1

پنبه، ویسکوز، الیاف پلی استر داخای و خارجی، نخ های پنبه ای، شانه، پلی استر ویسکوز (نمره 30 و 40)، نخ ویسکوز (نمره 30 یک لا و دولا)
با بیش از 30 سال سابقه تامین مواد اولیه کارخانجات نساجی نظیر نساجی اردکان، طره، یزدباف، نساجی بروجرد، نورباف، یکتافلاح، سپاهان، پرنیان و …
پروفرما، مواد اولیه و نخ از شرکت های معتبر خارجی (شرکت های کره ای، هندی، ازبک، …)

 

آقای مهندس کریمی
تلفن: 09355194553

karimi375@yahoo.com

 

نخ