سایت مگاترنس عرضه کننده مواد اولیه نساجی:

پنبه، ویسکوز، الیاف پلی استر داخلی و خارجی، نخ های پنبه ای، شانه، پلی استر ویسکوز (نمره 30 و 40)، نخ ویسکوز (نمره 30 یک لا و دولا)

نخ