قیمت محصولات: 

قیمت بر حسب تقاضای بازار و بر مبنای نوسانات دلار مشخص میشود.

پنبه خارجی:

پنبه ازبکستان GM

پنبه تاجیکستان سورت 1 تیپ 4  22 ت

 

پنبه داخلی:

پنبه داراب 1 سفید و  پست تصفیه پنبه کاران 17 ت

پنبه لارستان 17.5 ت

 

نخ:

نخ اسپان 40 تولید داخل با شرط رنگ 25.5 ت

نخ 30/1 یک لای ویسکوز اپن اند …

30/1 اسپان داخلی با شرط رنگ 23 ت

پلی استر ویسکوز 30/1 یک لا مخصوص گردبافی 25.5 ت تخت بافی 26 ت (دیباریز)

30/1 یک لای رینگ GPP  …

20/1 پنبه اپن اند 23 ت

30/1 پنبه اپن اند نساجی خسروی با پنبه خارجی  31 ت

30/1 پلی استر ویسکوز اردکان  ترکیب 30/70  25 ت

 

الیاف:

الیاف پلی استر داخلی 13 ت

الیاف ویسکوز FCC تایوان  24.5 ت

الیاف ویسکور گراسین هند …

الیاف ویسکور گریس چین  24 ت

الیاف ویسکوز کلهم آلمان …

 

صدور پروفرما جهت پنبه ازبک و تاجیکستان با نازلترین قیمت

 

پنبه